itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính / ITA - Công bố Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 2016