itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Báo cáo tài chính / Tân Tạo Group: Báo cáo thường niên năm 2013

Tân Tạo Group: Báo cáo thường niên năm 2013

Năm 2012 trôi qua là một năm cả nước đối mặt với những bất ổn nghiêm trọng: nền kinh tế suy thoái, nhiều chính sách vĩ mô thực thi bị chi phối bởi lợi ích nhóm. Doanh nghiệp Việt nam đứng trước thách thức chưa từng có bởi sự lũng đoạn và luôn đối mặt với chiến dịch thâu tóm của các nhóm lợi ích.

ITA không bị rơi vào thảm cảnh như những công ty giờ đây đã bị mất thương hiệu hoặc bị kẻ khác thâu tóm là một minh chứng cho khả năng lãnh đạo và kinh nghiệm điều hành của toàn thể HĐQT, của cá nhân Chủ tịch HĐQT công ty và của Ban lãnh đạo công ty. Đó chính là một trong những kết quả đáng trân trọng mà chúng ta đã làm được trong năm 2012.

Báo cáo thường niên năm 2013