itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin

Công bố thông tin

ITA - CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG VÀ HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2024

Ngày 26 tháng 04 năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) đã phát hành hai văn bản thông báo, đó là văn bản số 21/TB-ITACO 24 thông báo về Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2024 và văn bản số 22/TB-ITACO 24 thông báo về Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024, đã được gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

Các tin đã đưa ngày   Xem