itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Thường trực