itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - Thông báo Công ty CP Đầu tư - Nghiên cứu và Xuất khẩu Gạo thơm Ita-Rice đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu ITA

ITA - Thông báo Công ty CP Đầu tư - Nghiên cứu và Xuất khẩu Gạo thơm Ita-Rice đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu ITA

Ngày 12/09/2023, Công ty CP Đầu tư - Nghiên cứu và Xuất khẩu Gạo thơm Ita-Rice có văn bản số 1209/TB-ITA-RICE 23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc công bố thông tin Công ty CP Đầu tư - Nghiên cứu và Xuất khẩu Gạo thơm Ita-Rice đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu ITA.