itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / ITA - Thông báo Công ty CP Truyền Thông – Giải Trí và Sản Xuất Media Ban Mai đăng ký bán 15.580.229 cổ phiếu ITA

ITA - Thông báo Công ty CP Truyền Thông – Giải Trí và Sản Xuất Media Ban Mai đăng ký bán 15.580.229 cổ phiếu ITA

Ngày 13/10/2023, Công ty CP Truyền Thông – Giải Trí Và Sản Xuất Media Ban Mai có văn bản số 1310/TB-MEDIA-23 gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo về việc công bố thông tin Thông báo Công ty CP Truyền Thông – Giải Trí và Sản Xuất Media Ban Mai đăng ký bán 15.580.229 cổ phiếu ITA.