itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Công bố thông tin / Tập đoàn Tân Tạo: Công bố quyết định bổ nhiệm TGĐ và Phó TGĐ Công ty CP Đầu tư Tân Đức / Bổ nhiệm P.TGĐ

Bổ nhiệm P.TGĐ