itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2008

Đại hội cổ đông thường niên 2008

Tóm lược trả lời chất vấn: Bà Đặng Thị Hoàng Yến – Chủ tịch HĐQT ghi điểm và truyền lửa tới cổ đông ITA

Do những biến động trên thị trường chứng khoán năm 2008, ở rất nhiều Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) của các công ty, các Tập đoàn kinh tế… phần thảo luận luôn nóng và có phần căng thẳng. Nhưng điều đó đã không diễn ra ở ĐHCĐ 2008 của mã cổ phiếu ITA bởi một nhân vật mang tên Hoàng Yến.

Tân Tạo Group Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo.

Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Dưới đây là Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo.

Tân Tạo Group Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Dưới đây là Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008 của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo.

Tân Tạo Group Biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết Nghị quyết 02/ĐHĐCĐ-2008

Biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết Nghị quyết 02/ĐHĐCĐ-2008 của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo.

Tân Tạo Group Biên bản kiểm phiếu Nghị quyết 02/ĐHĐCĐ-2008

Biên bản kiểm phiếu Nghị quyết 02/ĐHĐCĐ-2008 của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo.

Quy chế của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

Dưới đây là Quy chế của Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo và chính sách, chế độ liên quan đến người lao động.

Vững vàng đương đầu với “thác ghềnh”, tăng tốc hướng về tương lai

Thông điệp của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Tạo gởi đến các Quý cổ đông.

Chương trình nghị sự Đại hội cổ đông thường niên năm 2008

Ngày 2-5-2008, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo sẽ tổ chức Chương trình nghị sự Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 tại Khách sạn Sheraton – TP.HCM. Thời gian và nội dung dự kiến: