itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2011

ĐHCĐ 2011

Tan Tao Group: Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

Ngày 28/04/2011, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo sẽ tổ chức Chương trình nghị sự Đại hội cổ đông thường niên vào lúc 14h tại Đại học Tân Tạo, Đại lộ Đại học Tân Tạo, E.City Tân Đức, huyện Đức Hòa, Long An.

Tập đoàn Tân Tạo: Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Ngày 28/4 tại Canary Club, nằm trong Quần thể Công nghiệp & Đô thị tại Đức Hòa - Long An. Tập đoàn Tân Tạo đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 như thông lệ. Kết quả buổi đại hội đã thành công tốt đẹp sau khi thông qua các nghị quyết quan trọng cho định hướng kinh doanh, chiến lược phát triển của Tập đoàn cho năm 2011.

Tập đoàn Tân Tạo: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2011

Vào ngày 28/4/2011 tại Quần thể Công nghiệp & Đô thị tại Đức Hòa - Long An. Tập đoàn Tân Tạo đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 như thông lệ. Tham dự đại hội có 941 cổ đông với số cổ phiếu tham dự 237.024.961.