itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Đại hội cổ đông / ĐHCĐ 2021 / ITA - Báo cáo thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2021

ITA - Báo cáo thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Nền kinh tế Việt Nam trong năm 2020 luôn được các chuyên gia kinh tế đánh giá là “điểm sáng” trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới bị khủng hoảng và trì trệ gây ra bởi đại dịch Covid-19. Cụ thể là chỉ số sản xuất công nghiệp của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2020 luôn duy trì mức dương khi so sánh với các nước láng giềng như Malaysia, Thái Lan, hay Trung Quốc (theo báo cáo của Trading Economics 1 , FX Empires 2020). Đồng thời, chỉ số thuận lợi kinh doanh của Việt Nam có sự “tăng hạn” rõ rệt so với các đối thủ trong khu vực trong thời gian vừa qua (theo số liệu của the Work bank 2020). Kết quả của sự ổn định trên là sự thành công trong công tác phòng – chống dịch bệnh vô cùng quyết liệt với khẩu hiệu “chống dịch như chống giặc” của toàn quốc trong suốt thời gian vừa qua.

Tuy nhiên, các hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam vẫn nằm trong bức tranh ảm đạm chung của thế giới do đặc thù nền công nghiệp của Việt Nam vẫn còn phụ thuộc lớn vào hoạt động sản xuất – gia công - xuất khẩu, khi mà các thị trường nhập khẩu chủ lực của chúng ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch. Điều này thể hiện rất rõ khi nguồn khách hàng tiếp cận được sự sụt giảm đến 58,61% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, việc tiếp cận làm việc và trao đổi thông tin đối với khách hàng để chào giá thuê đất, nhà xưởng gặp rất nhiều khó khăn do nhà nước áp dụng lệnh ngưng xuất – nhập cảnh quốc tế do đại dịch, đặc biệt trong giai đoạn ngay sau Tết Cổ truyền hết tháng 6/2020.

Với kinh nghiệm và sự không ngừng thay đổi để thích nghi với một năm 2020 đầy khó khăn và thử thách, Tập đoàn Tân Tạo đã tập trung phát triển mảng kinh doanh cốt lõi của mình là thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp mà Tân Tạo đang quản lý để phát triển. Cụ thể, Khu Công Nghiệp Tân Tạo có số lượng các Doanh nghiệp là 250 nhà máy hoạt động, trong đó có 35 nhà đầu tư nước ngoài. Tổng vốn đầu tư trong nước đã đăng ký là 13.966 tỷ VNĐ và tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký là 129,99 triệu USD, tạo việc làm cho khoảng 25.913 lao động thường xuyên. Khu công nghiệp Tân Đức thu hút hơn 220 dự án đang hoạt động, với tổng số vốn đầu tư đăng ký thực hiện dự án đối với doanh nghiệp nước ngoài là 416,36 triệu USD, doanh nghiệp trong nước là 7.501,54 tỷ đồng Việt Nam....

Nhằm chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Hôm nay ngày 26 tháng 3 năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã gửi công bố số 102/TB-TCKT-ITACO-21 về đường dẫn tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khóan TP.HCM. Các tài liệu về Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của ITA sẽ được liên tục cập nhật ở link này.

Công bố số 102/TB-TCKT-ITACO-21 về đường dẫn tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Bên dưới là các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021:

1. Thư mời đại ĐHĐCĐ thường niên 2021

2. Giấy ủy quyền cho HĐQT

3. Giấy ủy quyền cho cá nhân

4. Dự thảo Nghị quyết họp đại hội cổ đông thường niên năm 2021

5. Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên 2021

6. Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2021