itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Giải đáp thắc mắc / Dành cho cổ đông / Lợi nhuận của Tập đoàn Tân Tạo từ đâu?

Lợi nhuận của Tập đoàn Tân Tạo từ đâu?

Trả lời thắc mắc của bạn Ck Dongta <dongta_ck@yahoo.com.vn> về nguồn thu từ lợi nhuận của Tập đoàn Tân Tạo cũng như lợi nhuận của cổ đông thiểu số, về số lượng những nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ cổ phiếu ITA.

Hỏi:

Tôi là Minh Tuấn, 1 cổ đông của Công ty rất vui mừng khi thấy ITA ngày càng phát triển với tốc độ cao và bền vững, nhưng còn có 1 vài thắc mắc kính mong Ban Lãnh đạo giải đáp giúp.

1. Khu công nghiệp Tân Đức đã đi vào hoạt động vào cho doanh thu chưa? Hay toàn bộ doanh thu hiên nay chỉ gói gọn trong Khu công nghiệp Tân Tạo và họat động đầu tư tài chính thôi?

2. Quý Lãnh đạo nhân xét như thế nào khi lợi nhuận của cổ đông thiểu số ngày càng chiếm tỉ trọng lớn so với tổng lợi nhuận của Tập đoàn?

3. Hiện có bao nhiêu nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữ cổ phiếu ITA từ 2 năm trở lên?

Rất cảm ơn sự quan tâm nhiệt thành của Ban Lãnh đạo.

Trả lời:

1. Nếu Quý cổ đông truy cập vào www.itaexpress.com.vn sẽ thấy báo cáo quyết toán 9 tháng đầu năm hợp nhất thể hiện rõ lợi nhuận đạt được: 260,087,448,827 đồng; trong đó lợi nhuận sau thuế của Tân Tạo là 136,187,491,075 đồng. Như vậy, phần chênh lệch chính là lợi nhuận thu được từ Taserco và Khu công nghiệp Tân Đức giai đoạn 1. Hiện nay, lợi nhuận mang lại cho Tập đoàn từ KCN Tân Đức giai đoạn 1 chiếm khoảng 40%, tuy nhiên trong tháng 12/2007 chúng ta sẽ khởi công KCN giai đoạn 2 và khu đô thị E.city Tân Đức. Do vậy, dự báo kế hoạch lợi nhuận từ Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức sang năm sẽ rất lớn. Riêng KCN Tân Tạo sẽ cung cấp ổn định lợi nhuận sau thuế hàng năm khoảng 200 tỷ trong vòng 5 năm tới, sau đó các khu trung tâm được đưa vào khai thác cũng sẽ tạo nguồn thu đột biến từ KCN Tân Tạo.

2. Lợi nhuận của Tập đoàn Tân Tạo hiện nay chủ yếu từ nguồn thu truyền thống: thu từ cho thuê nhà xưởng, thu tiền cho thuê đất xây dựng nhà máy, thu tiền điện, tiền nước, dịch vụ v.v… Nguồn thu từ hoạt động tài chánh chỉ chiếm chưa tới 10% của Công ty.

3. Kết quả 9 tháng đầu năm 2007, lợi ích của cổ đông tiểu số là 5,516,727,964 đồng so với lợi nhuận của Tập đoàn là 260,087,448,827 đồng thì tỉ lệ chỉ chiếm 2.1%. Các cổ đông tiểu số là những người sáng lập ra Tập đoàn Tân Tạo hiện đang nắm giữ cổ phần tại Công ty Tân Đức, thực tế, các thành viên sáng lập đã vì sự nghiệp phát triển chung của Tập đoàn nên đã chuyển toàn bộ số cổ phần nắm giữ của mình cho Công ty Tân Tạo, tuy nhiên phải giữ lại tỷ lệ nhỏ để đảm bảo đủ số lượng thành viên theo quy định của một công ty cổ phần.

4. Các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ cổ phiếu ITA trong thời hạn 2 năm chúng tôi đã có công bố thông tin vào ngày 25/11/2007, đề nghị Quý cổ đông truy cập thường xuyên vào www.itaexpress.com.vn để có thông tin cập nhật hàng ngày.

Trân trọng!