itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Giải đáp thắc mắc / Trả lời thắc mắc nhà đầu tư về chính sách kế toán hiện hành của ITA GROUP

Trả lời thắc mắc nhà đầu tư về chính sách kế toán hiện hành của ITA GROUP

ITA GROUP trả lời thắc mắc của nhà đầu tư về chính sách kế toán hiện hành của Tập đoàn.

Nhà đầu tư Thùy Dương, địa chỉ email: pacific9@gmail.com có câu hỏi như sau:

Tôi là một nhà đầu tư cá nhân. Tôi đọc qua báo cáo tài chính quý 2/2008 của Tập đoàn (Công ty) và thấy có sự thay đổi chính sách kế toán. Theo như trình bày, tôi hiểu rằng giả sử công ty trong năm 2008 ký được một hợp đồng cho thuê/bán đất trị giá 100 tỷ, điều kiện thanh toán là 50% khi ký hợp đồng và 50% còn lại trong 5 năm tiếp theo (theo tôi được biết), thì Công ty sẽ ghi nhận như sau:
Nợ Tiền mặt: 50 tỷ
Nợ Khoản phải thu: 50 tỷ
Có Doanh thu: 87.91 tỷ
Có Thu nhập từ hoạt động tài chính 12.09 tỷ(Chiết khấu khoản phải thu với lãi suất 10%/năm)
Xin vui lòng cho biết cách hiểu của tôi có đúng hay không? Nếu không, vui lòng cho biết cách thức ghi nhận đúng. Tôi rất quan tâm đến cổ phiếu ITA, hy vọng nhận được phản hồi của quý Công ty trong thời gian sớm.
Kính chúc phát triển và thịnh vượng!
Thùy Dương

Tập đoàn Tân Tạo trả lời thắc mắc trên như sau.

Kính gởi: Quý nhà đầu tư

Tập đoàn Tân Tạo là một trong những Tập đoàn dẫn đầu cả nước về phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, dân cư, dịch vụ. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của chúng tôi trong các năm qua là cho thuê đất đai,nhà xưởng đã có cơ sở hạ tầng trong KCN chiếm 80% tổng doanh thu hàng năm. Từ năm 2007 trở về trước chúng tôi đã được công ty A&C kiểm toán báo cáo tài chính và thực hiện việc ghi nhận doanh thu của hoạt động cho thuê đất và nhà xưởng trong KCN theo nguyên tắc thực thu. Trong năm 2008 công ty kiểm toán E&Y tiến hành kiểm toán BCTC của chúng tôi và để phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS chúng tôi đã phải thay đổi cách hạch toán doanh thu cho thuê đất và nhà xưởng trả chậm 1 lần khi ký hợp đồng thay vì theo số tiền thực thu trước đây. Như vậy về câu hỏi của Quý nhà đầu tư Chúng tôi xin trả lời như sau:
- Việc ghi nhận doanh thu của hoạt động cho thuê đất và nhà xưởng trả chậm sẽ được ghi nhận 1 lần ngay khi ký hợp đồng và bàn giao cho khách hàng (có trừ ra phần chiết khấu trả chậm hàng năm) như Quý nhà đầu tư đã ghi nhận.
- Lãi trả chậm hàng năm (thông thường là 5 năm cho hoạt động cho thuê đất và 10 năm cho họat động cho thuê nhà xưởng) sẽ được ghi nhận hàng năm căn cứ vào thời gian trả chậm theo hợp đồng. Vậy Công ty sẽ ghi nhận như sau:

Nợ tiền mặt: 50 tỷ
Nợ Khoản phải thu: 40.33 tỷ
Có Doanh thu: 87.91 tỷ
Có Thu nhập từ hoạt động tài chính: 2.42 tỷ (Khoản chiết khấu còn lại sẽ được ghi nhận vào tài chính của các năm sau theo lãi suất thực tế).
Trên đây là câu trả lời của Chúng tôi, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến và hợp tác của Quý cổ đông và các nhà đầu tư quan tâm.

Trân trọng