itaexpress / Tin ITA / Chứng khoán ITA / Thông điệp HĐQT / Vững vàng đương đầu với “thác ghềnh”, tăng tốc hướng về tương lai

Vững vàng đương đầu với “thác ghềnh”, tăng tốc hướng về tương lai

Thông điệp của Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Tạo gởi đến các Quý cổ đông.

Thay mặt HĐQT và Tập thể Ban Lãnh đạo Tập đoàn Tân Tạo tôi trân trọng gửi đến Quý cổ đông của Tập đoàn lời chúc tốt đẹp nhất. Tôi không muốn mở đầu bức thông điệp gửi tới Quý Cổ đông bằng những thông tin về những dự án lớn lao mang tầm quốc gia đang được thực hiện; cũng không phải là con số lợi nhuận sau thuế gần 400 tỷ đồng hay con số đầy ấn tượng gần 3.000 tỷ đồng thặng dư vốn từ các đợt phát hành trong năm 2007 mà Tập đoàn Tân Tạo chúng ta đã đạt được.

Bởi hơn ai hết, tôi hiểu, Quý Cổ đông, những nhà đầu tư đã đặt tài sản, niềm tin của mình vào sự phát triển chung của Tập đoàn đang gặp rất nhiều mất mát, thiệt hại do thị trường chứng khoán liên tục sụt giảm… Điều đó thật sự đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mọi gia đình trong cồng đồng của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cũng tỉnh táo nhận thức rằng: tất cả những diễn biến trong thời gian qua hoàn toàn do những yếu tố khách quan bên ngoài: bối cảnh chung của nền kinh tế toàn thế giới ảm đạm, nền kinh tế trong nước vừa chịu ảnh hưởng bởi tình hình chung vừa chịu tác động một phần bởi sai lầm trong chính sách vĩ mô. Nhưng Chính phủ cũng đã kịp thời nhận thức được điều này và đã đưa ra 8 biện pháp cấp bách hiện đang từng bước đi vào cuộc sống, tôi tin rằng tình hình tài chính sẽ được cải thiện, sự phát triển kinh tế của đất nước sẽ sớm được phục hồi trong một khỏang thời gian không xa.

Bản thân chúng tôi, các thành viên HĐQT, những người đã được Quý Cổ đông tin tưởng giao cho trọng trách phát triển Tập đoàn Tân Tạo, chúng tôi đã có những bước đi vững chãi trong thời gian qua. Qua báo cáo tài chính 2007, quý vị có thể thấy hơn 80% lợi nhuận đạt được đều từ các hoạt động kinh doanh chính, là cho thuê nhà xưởng, đất đai; gần 20% còn lại thu được từ phí hạ tầng, điện nước, dịch vụ và một phần là hoạt động tài chính - nhưng điểm mấu chốt cơ bản là hoạt động tài chính từ việc thu lãi từ việc cho thuê mua nhà xưởng, văn phòng trả chậm. Điều đó cho thấy hoạt động của Tập đoàn đã và đang trung thành với chiến lược mà HĐQT đề ra và đã được ĐHCĐ thông qua.

Sang năm 2008, chúng ta sẽ tiếp tục nêu cao mục tiêu chiến lược mà chúng ta đã thực hiện trong 12 năm qua. Đó là tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu về phát triển KCN trên cả nước như 11 năm qua chúng ta đã đạt được, đồng thời khẳng định xu hướng phát triển thành một trong những Tập đoàn hàng đầu về phát triển cơ sở hạ tầng – Phát triển công nghiệp và Tài chính của Việt Nam. Dựa trên định hướng như vậy, HĐQT đã đề ra Kế hoạch cho năm 2008 sẽ tăng vốn lên thành 2.000 tỷ đồng và phải đạt lợi nhuận sau thuế ít nhất 600 tỷ đồng, đạt mục tiêu chia cổ tức theo tỷ lệ 30% và trích 200 tỷ từ giá trị thặng dư vốn để chia cho quý cổ đông.

Một mục tiêu quan trọng hơn mà chúng ta cũng đang phấn đấu là sẽ thực hiện thành công việc niêm yết tại thị trường nước ngoài. Chúng ta đã chuẩn bị và đang làm việc với các nhà tư vấn, các công ty kiểm toán và các tập đoàn luật lớn hàng đầu thế giới trong suốt 6 tháng qua, để hoàn tất các thủ tục theo quy định khắt khe của thị trường tài chính thế giới, nhanh chóng niêm yết tại nước ngoài để từng bước chuẩn hóa các hoạt động của Tập đòan theo tiêu chuẩn quốc tế .

Từ những thành tựu vượt bậc đã đạt được; những định hướng, chiến lược rõ ràng; những chỉ tiêu khả thi; những dự án tầm cỡ quốc gia đang triển khai tạo được tiếng vang lớn; một tập thể Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo, và cán bộ nhận viên đoàn kết, một lòng phấn đấu và cống hiến vì sự phát triển của ITAGroup nên chúng ta luôn nhận được sự ủng hộ của Lãnh đạo Nhà nước, các địa phương, các đối tác, khách hàng ở khắp cả nước và thế giới.

Nhưng quan trọng hơn cả là với sự đồng hành của Quý Cổ đông, chúng tôi tin tưởng rằng “con thuyền” ITAGroup sẽ vững vàng đương đầu với “thác ghềnh”, tăng tốc hướng về tương lai.

ĐẶNG THỊ HOÀNG YẾN

Chủ tịch HĐQT