itaexpress / Tin ITA / Dự án ITA / Các Khu công nghiệp / Tân Đức: Tiếp và làm việc với 14 nhà đầu tư trong và ngoài nước / IMG_4850