itaexpress / Tin ITA / Dự án ITA / Dự án Lấn biển / Một số hình ảnh về dự án Lấn biển Kiên Giang / h2