itaexpress / Tin ITA / Dự án ITA / ITA Power / Ký kết các hợp đồng triển khai Dự án Kiên Lương với tổng vốn đầu tư khoảng 7,3 tỷ USD / Anh minh hoa Du an Kien Luong.