itaexpress / Tin ITA / Dự án ITA / ITA Power / Tập đoàn Tân Tạo làm việc với các bên liên quan về dự án Nhà máy điện tại Long An / nha-tu-van-bao-cao-khoa-hoc