itaexpress / Tin ITA / Khoa học / Thế giới / Mỹ dự báo mùa bão năm nay Đại Tây Dương có 6 – 9 cơn bão mạnh

Mỹ dự báo mùa bão năm nay Đại Tây Dương có 6 – 9 cơn bão mạnh

Ảnh: Google

“Dự báo mùa bão Đại Tây Dương năm 2008 ” do Cục Quản lý hải dương và khí quyển Mỹ công bố ngày 22/05 nói, năm nay trên Đại Tây Dương dự tính sẽ hình thành 6 – 9 cơn bão mạnh, các khu vực ven biển phía Đông của Mỹ nên làm tốt công tác chuẩn bị đề phòng thiên tai.

Trung tâm dự báo khí hậu của cục quản lý này chỉ ra, trong mùa bão Đại Tây Dương năm 2008 có thể xuất hiện 12 – 16 cơn bão được chính thức đặt tên, trong đó có 6 – 9 cơn bão sẽ diễn biến thành bão mạnh, dự tính có 2 – 3 cơn bão mạnh với cường độ cấp 3 hoặc trên cấp 3.

Các nhà khoa học chỉ ra, dựa vào đặc điểm hệ thống khí tượng nhiệt đới trên Đại Tây Dương, khi tốc độ gió duy trì ít nhất 39 dặm Anh/giờ (1 dặm tương đương 1,6km), nghĩa là đạt đến cường độ bão nhiệt đới, sẽ được đặt tên chính thức của các cơ quan khí tượng. Khi tốc độ gió của bão nhiệt đới đạt 74 dặm Anh/giờ, thì biến thành bão mạnh, khi tốc độ gió đạt 111 dặm Anh/giờ, nghĩa là siêu bão.

Trong mùa bão bình thường của Đại Tây Dương nhìn chung sẽ hình thành 11 cơn bão được đặt tên chính thức, trong đó khoảng 6 cơn bão biến thành bão mạnh, siêu bão có 2 cơn. Vì vậy trung tâm dự báo khí tượng trên nói, năm nay mức độ khuấy đảo của bão Đại Tây Dương, dự kiến sẽ tương đương với mức bình thường hoặc cao hơn mức bình thường.

Mùa bão Đại Tây Dương bắt đầu từ đầu tháng 6 hàng năm và kéo dài đến cuối tháng 11, trong đó tháng 8 đến tháng 10 là thời gian cao điểm hoạt động của bão. Ngày 22/05 Cục quản lý hải dương và khí quyển Mỹ cảnh tỉnh, mùa bão Đại Tây Dương sắp đến, những khu vực dễ bị bão tấn công như bờ biển phía Đông, ven bờ vịnh Mêhyco…, nên chuẩn bị tốt công tác phòng chống thiên tai.

Lê Thành (Theo Tân Hoa Xã)