itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Gương mặt / Bà Đặng Thị Hoàng Yến được bình chọn vào Top 100 Nhà quản lý xuất sắc 2014 / ct