itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Gương mặt / GS Võ Tòng Xuân: Không có thương hiệu là thách thức lớn nhất với gạo Việt / images347646_I3a