itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Gương mặt / Ông Đặng Thành Tâm: Sẽ bùng nổ làn sóng mới hút vốn đầu tư nước ngoài / 9(634)