itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / 6 công trình nghiên cứu của sinh viên khoa Y TTU được đăng trên tạp chí Tim mạch uy tín nhất của Mỹ / TTU_-_Bejing_4