itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / Đi thăm chính thức Hợp chủng quốc Hoa Kỳ / Vp tan tao 27-03-2007_resize

Vp tan tao 27-03-2007_resize

« 
Hình trước
|
|
Hình kế
 »