itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / Ký hợp đồng khảo sát và quy hoạch Trung tâm nhiệt điện than Kiên Lương. / IMG_4149