itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / Lễ Khởi công Xây dựng Dự án Khu đô thị lấn biển đảo Hải Âu / o ke