itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Sự kiện / Tân Tạo có cơ hội triển khai tiếp nhiệt điện 6,7 tỷ USD / kien-luong-5830-1384160228

kien-luong-5830-1384160228