itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Tin từ thành viên / ITA Rice đã thống kê xong Vĩnh Thuận và Khánh Hưng

ITA Rice đã thống kê xong Vĩnh Thuận và Khánh Hưng

Tuần qua, ((29/10 – 3/11), dự án ITA Rice đã thống kê xong hai xã Vĩnh Thuận (dự án 120 ha cụm cảng), xã Khánh Hưng (dự án 129 ha sản xuất thử nghiệm).

Thống kê về tổng hợp số hộ dân, nhân khẩu trên khu vực dự án; Tổng hợp sơ bộ về đất tại khu dự án. Ngoài ra, dự án còn liên hệ bán chứng nhận giảm khí thải hiệu ừng nhà kính cho dự án nhà máy điện trấu trong giai đoạn 10 năm được khoảng 7.000.000 đôla Mỹ; Đang lập dự án điện trấu theo yêu cầu của Cơ chế phát triển sạch để trình địa phương, Sở Tài Nguyên Môi trường Long An, Bộ ngành theo cơ chế CDM. Thảo luận xong cơ bản về giá và phương án bồi thường, trình Hội đồng Bồi thường họp vào cuối tháng 10/2007 và nộp Hội đồng bồi thường huyện Vĩnh Hưng chờ họp thông qua. Chuẩn bị lập hồ sơ theo quy trình GAP và HACCP.

Khó khăn mà những người thực hiện dự án ITA Rice hiện đang gặp phải là nước lụt đang ở mức báo động 3, nên không thể kê biên, đo vẽ bình đồ và cắm mốc thực địa mà phải chờ nước rút. Hiện ITA Rice chỉ có một văn bản của tỉnh Long An chấp thuận vị trí đầu tư, chưa có văn bản pháp lý nào khác nên việc kê biên, bồi thường khó thực hiện, chưa áp giá kê biên,…