itaexpress / Tin ITA / Tân Tạo hôm nay / Tin từ thành viên / “KCN của thời kỳ HĐH đất nước”

“Khu công nghiệp của thời kỳ hiện đại hóa đất nước”

Ảnh: Thu Giang

Sau khi nghe lãnh đạo Tân Đức trình bày về tiềm năng cũng như các dự án đã được Thủ tướng phê duyệt, ông Phạm Thế Duyệt đã viết trong sổ vàng lưu niệm của Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức:

Khu công nghiệp Tân Đức ra đời sau khu công nghiệp Tân Tạo và nhiều khu công nghiệp miền Tây Nam bộ, chắc chắn những kinh nghiệm quý báu, những tầm quy hoạch và phát triển của thời kỳ hội nhập, nhất định Tân Đức sẽ phát triển toàn diện, hiệu quả và thành công; xứng đáng là khu công nghiệp của thời kỳ hiện đại hóa đất nước.

Chúc các đồng chí Tân Đức thành công, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ và nhân dân Long An anh hùng…”.

Thu Giang ghi