itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Hồ sơ / Ai đã bắt cóc và sát hại Đại sứ Mỹ tại Afghanistan? / dai su 1