itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Hồ sơ / Các yếu tố tạo thành khủng hoảng ở Pakistan / Hoso2