itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Hồ sơ / Khủng hoảng thị trường địa ốc: Cuộc đại suy thoái thứ 2 của Mỹ / diaoc