itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Nhân vật chính trường / Obama tuyên bố trở thành ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ / 55555