itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Nhân vật chính trường / Ông B.Obama dẫn đầu tại 5/8 bang mang tính quyết định trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ / hai tong thong