itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Tham vọng AIIB và khả năng quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ / NDte3-6-b938c

NDte3-6-b938c