itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Triều Tiên bị tố chuyển vũ khí cho Syria / Korea_weaponnd.jpg;pv26377010c455f68b

Korea_weaponnd.jpg;pv26377010c455f68b

« 
Hình trước
|
|
Hình kế
 »