itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Trung Quốc kéo giàn khoan thứ hai vào biển Đông / 18-6gk-ee211

18-6gk-ee211

« 
Hình trước
|
|
Hình kế
 »