itaexpress / Photo & Video / Hoạt động / Xã hội - Từ thiện / Lễ trao học bổng & Giao lưu khởi nghiệp với sinh viên thủ đô Hà Nội / Bà Đặng Thị Hoàng Yến, chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Tân Tạo cùng Ông Phạm Thế Duyệt, nguyên chủ tịch MTTQVN trao học bổng cho SV nghèo vượt khó

Bà Đặng Thị Hoàng Yến, chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Tân Tạo cùng Ông Phạm Thế Duyệt, nguyên chủ tịch MTTQVN trao học bổng cho SV nghèo vượt khó

Bà Đặng Thị Hoàng Yến, chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Tân Tạo cùng Ông Phạm Thế Duyệt, nguyên chủ tịch MTTQVN trao học bổng cho SV nghèo vượt khó