itaexpress / Photo & Video / Hoạt động / Xã hội - Từ thiện / Lễ trao học bổng & Giao lưu khởi nghiệp với sinh viên thủ đô Hà Nội / Những tình cảm nồng ấm của sinh viên Hà Nội dành tặng cho Bà Đặng Thị Hoàng Yến, chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Tân Tạo

Những tình cảm nồng ấm của sinh viên Hà Nội dành tặng cho Bà Đặng Thị Hoàng Yến, chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Tân Tạo

Những tình cảm nồng ấm của sinh viên Hà Nội dành tặng cho Bà Đặng Thị Hoàng Yến, chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Tân Tạo