itaexpress / Photo & Video / Hoạt động / Xã hội - Từ thiện / Lễ trao học bổng & Giao lưu khởi nghiệp với sinh viên thủ đô Hà Nội / Bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Tân Tạo giao lưu với sinh viên thủ đô Hà Nội

Bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Tân Tạo giao lưu với sinh viên thủ đô Hà Nội

Bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Tân Tạo giao lưu với sinh viên thủ đô Hà Nội