itaexpress / Photo & Video / Hoạt động / Xã hội - Từ thiện / Lễ trao học bổng & Giao lưu khởi nghiệp với sinh viên thủ đô Hà Nội / Bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Tân Tạo trao bảng tài trợ tượng trưng

Bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Tân Tạo trao bảng tài trợ tượng trưng

Bà Đặng Thị Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Tân Tạo trao bảng tài trợ tượng trưng