itaexpress / Photo & Video / Hoạt động / Xã hội - Từ thiện / Lễ trao học bổng & Giao lưu khởi nghiệp với sinh viên thủ đô Hà Nội / Bà Đặng Thị Hoàng Yến, chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Tân Tạo ký lưu niệm cho sinh viên Hà Nội

Bà Đặng Thị Hoàng Yến, chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Tân Tạo ký lưu niệm cho sinh viên Hà Nội

Bà Đặng Thị Hoàng Yến, chủ tịch HĐQT Tập Đoàn Tân Tạo ký lưu niệm cho sinh viên Hà Nội