itaexpress / Photo & Video / Hoạt động / Xã hội - Từ thiện / Lễ trao học bổng & Giao lưu khởi nghiệp với sinh viên thủ đô Hà Nội / BGH trường ĐH Kinh Doanh & Công nghệ Hà Nội trò chuyện với Lãnh đạo Tập Đoàn Tân Tạo

BGH trường ĐH Kinh Doanh & Công nghệ Hà Nội trò chuyện với Lãnh đạo Tập Đoàn Tân Tạo

BGH trường ĐH Kinh Doanh & Công nghệ Hà Nội trò chuyện với Lãnh đạo Tập Đoàn Tân Tạo