itaexpress / Photo & Video / Hoạt động / Xã hội - Từ thiện / Lễ trao học bổng & Giao lưu khởi nghiệp với sinh viên thủ đô Hà Nội / Phần biểu diễn ca nhạc của sinh viên trước buỗi lễ trao học bổng

Phần biểu diễn ca nhạc của sinh viên trước buỗi lễ trao học bổng

Phần biểu diễn ca nhạc của sinh viên trước buỗi lễ trao học bổng