itaexpress / Photo & Video / Hoạt động / Xã hội - Từ thiện / Lễ trao học bổng & Giao lưu khởi nghiệp với sinh viên thủ đô Hà Nội / Ông Thái Văn Mến, TGĐ Tập Đoàn Tân Tạo phát biểu khai mạc buổi lễ

Ông Thái Văn Mến, TGĐ Tập Đoàn Tân Tạo phát biểu khai mạc buổi lễ

Ông Thái Văn Mến, TGĐ Tập Đoàn Tân Tạo phát biểu khai mạc buổi lễ