itaexpress / Photo & Video / Sự kiện / Động thổ - Khai trương / Khu công nghiệp Tân Tạo