itaexpress / Photo & Video / Sự kiện / Khách tham quan / Nhà đầu tư nước ngoài / Doanh nhân các doanh nghiệp Đài Bắc

Doanh nhân các doanh nghiệp Đài Bắc

Doanh nhân các doanh nghiệp Đài Bắc thăm và tìm hiểu cơ hội đầu tư vào KCN Tân Tạo.

02/07/2007: Doanh nhân các doanh nghiệp Đài Bắc thăm và tìm hiểu cơ hội đầu tư vào KCN Tân Tạo.