itaexpress / Photo & Video / Triển lãm / Tân Tạo phát triển / Tân Tạo: Trên đường phát triển / Kỷ niệm 10 năm

Kỷ niệm 10 năm

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương lao động Hạng 2

Ngày 30/11/2006: Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương lao động Hạng 2