itaexpress / Photo & Video / Triển lãm / Tân Tạo phát triển / Tân Tạo: Trên đường phát triển / Kỷ niệm 5 năm thành lập

Kỷ niệm 5 năm thành lập

Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng 3

Ngày 13/02/2002:

  • Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập.
  • Lễ đón nhận huân chương lao động hạng 3.
  • Lễ khởi công xây dựng khu mở rộng