itaexpress / Quỹ ITA-s / Danh sách trợ cấp / Chương trình Hỗ trợ GV / Danh sách giáo viên yêu cầu bổ sung hồ sơ

Danh sách giáo viên yêu cầu bổ sung hồ sơ

Thời gian bổ sung Giấy tờ liên quan bắt đầu từ ngày 20/11/2007 đến ngày 15/12/2007,
nếu sau thời gian này chúng tôi sẽ chuyển tài trợ cho đối tượng khác đạt tiêu chuẩn.

DANH SÁCH CÁC GIÁO VIÊN YÊU CẦU BỔ SUNG HỒ SƠ

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐỊA CHỈ GIẤY BỔ SUNG
1 Hữu Văn Bảnh 1966 Tiểu học Hồ Thị Kỷ B, Huyện Thới Bình, Cà Mau. Các loại giấy khen
2 Trịnh Thanh Lưu 1967 Trường THCS Thường Phước 1, Hồng Ngự, Đồng Tháp. ĐT: 067595676 Các loại giấy khen
3 Quách Văn Nhiệm 1976 Tiểu học A, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau. ĐT: 0780897335 Các loại giấy khen
4 Lê Đình Nên 1976 Tiểu học A, xã Khánh Bình Tây, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau. ĐT: 0780897335 Các loại giấy khen
5 Vũ Thị Thu Hà 1956 GV Trường Mầm non Khánh Bình Tây – Huyện Trần Văn Thời – Tỉnh Cà Mau. Các loại giấy khen
6 Trần Trí Thiện 1960 Số 543 Ấp Phú Hòa B, xã Phú Thuận A, Hồng Ngự, Đồng Tháp. ĐT: 067582275 Các loại giấy khen
7 Nguyễn Thanh Sơn 1985 Gv Trường THPT Hồng Ngự, Hồng Ngự, Đồng Tháp. ĐT: 067585094 Các loại giấy khen
8 Đỗ Ngọc Tuấn 1979 Trường THPT Tam Nông, Ấp 1, Phú Ninh, Tam Nông, Đồng Tháp Các loại giấy khen
9 Nguyễn Thị Cẩm Tú 1978 Trường THPT Tam Nông, Ấp 1, Phú Ninh, Tam Nông, Đồng Tháp. ĐT: 067981213 Các loại giấy khen
10 Đặng Văn Tựa 1972 Trường Tiểu Học Hưng Thạnh 2, xã Hưng Thạnh, Tháp Mười, Đồng Tháp. ĐT: 067952599 Các loại giấy khen
11 Đào Tuấn Anh 1970 THCS Phú Điền, Tháp Mười, Đồng Tháp. ĐT: 067965122 Các loại giấy khen
12 Dương Mỹ Trang 1974 Trường tiểu Học Bạch Đông, tỉnh Cà Mau. ĐT: 0780861901 Các loại giấy khen