itaexpress / Quỹ ITA-s / Danh sách trợ cấp / Hàn Gắn Vết Thương / Danh sách nhận trợ cấp tỉnh Phú Yên

Danh sách nhận trợ cấp tỉnh Phú Yên

Danh sách này chỉ có giá trị đến ngày 30/12/2007. Nếu các cá nhân và tổ chức không liên hệ, đáp ứng đủ các hồ sơ theo quy định, chúng tôi sẽ chuyển tài trợ cho đối tượng khác.

DANH SÁCH NHẬN TRỢ CẤP TỈNH PHÚ YÊN

STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ liên hệ, điện thoại
01 Lê Văn Cư 1950 Thôn Lạc Chỉ, xã Hòa Mỹ Đông, Tây Hòa, Phú Yên
02 Lê Văn Đầm 1965 Nam Bình II, Hòa Xuân Tây, Đông Hòa, Phú Yên
03 Huỳnh Thị Hương 1948 Thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ Đông, Tây Hòa, Phú Yên
04

Nguyễn Tấn

Hội

1987 Thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ Đông, Tây Hòa, Phú Yên
05 Nguyễn Văn Phương 1939 Thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ Đông, Tây Hòa, Phú Yên
06 Nguyễn Chơn 1941 Thôn Lạc Chỉ, Hòa Mỹ Đông, Tây Hòa Phú Yên.
07 Trần Văn Quang 1955 Thôn Mỹ Xuân 2, xã Hòa Thịnh. H Hòa Tây, tỉnh Phú Yên.
08 Trần Mởi 1924 Thôn Mỹ Xuân 2, xã Hòa Thịnh. H Hòa Tây, tỉnh Phú Yên.
09 Lê Minh Tâm 1935 Thôn Mỹ Xuân 2, xã Hòa Thịnh. H Hòa Tây, tỉnh Phú Yên.
10 Nguyễn Thị Phượng 1994 Thôn Mỹ Lâm, Hòa Thịnh, Tây Hòa, Phú Yên.
11 Nguyễn Thị Đà 1983 Thôn Mỹ Lâm, Hòa Thịnh, Tây Hòa, Phú Yên.
12 Nguyễn Thị Sâm 1944 176 Lê Trung Kiên, Khu phố 4, Phường 2, TP.Tuy Hòa, Phú Yên.
13 Lê Đông Châu 1990 Quốc lộ 1,Tổ 13, hẻm 9, Khu phố 3, Tuy Hòa, Phú Yên.
14 Lê Nguyễn Thanh Sang 2000 95 Nguyễn Thái Học, Phường 5, Tuy Hòa, Phú Yên.
15

Trần Chưa (cha)

Trần Thị Bích Thuận (con)

1917

1947

Nhà không số, đường Nguyễn Thái Học, Phường 5, Tuy Hòa, Phú Yên.
16 Lê Văn Khoa 1998 Khu phố Chu Văn An, Phường 5, Tuy Hòa, Phú Yên
17 Dương Thị Đa 1955 Thôn Phước Hậu, An Hiệp, Tuy An, Phú Yên.
18 Trần Thị Xuân Sương 1968 Thôn Phong Phú, xã An Hiệp, Tuy An, Phú Yên
19 Bùi Xuân Phong 1931 Mỹ Phú 2, An Hiệp, Tuy An, Phú Yên
20 Lê Tấn Bộ 1938 Mỹ Phú 1, An Hiệp, Tuy An, Phú Yên
21 Nguyễn Thị Hạnh 1995 Thôn 3, An Xuân, Tuy An, Phú Yên
22 Võ Quốc Phong 1984 Phường 5, TP.Tuy Hòa, Phú Yên

* Danh sách này chỉ có giá trị đến ngày 30/12/2007. Nếu các cá nhân và tổ chức không liên hệ, đáp ứng đủ các hồ sơ theo quy định, chúng tôi sẽ chuyển tài trợ cho đối tượng khác.

* Yêu cầu bổ sung bản photo có công chứng Sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận do Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh cấp để được nhận tài trợ.

* Xem mẫu Giấy xác nhận và mẫu bản photo có công chứng Sổ hộ nghèo hoặc Giấy chứng nhận do Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh cấp trong cùng mục này.